تصویر کمتر دیده شده از سردار شهید بنی هاشم

تصویر کمتر دیده شده از سردار شهید بنی هاشم
تصویر کمتر دیده شده از سردار شهید بنی هاشم +40  

ابتکار یک مشکین شهری

ابتکار یک مشکین شهری
  ابتکار عمل یک دست فروش مشکین شهری برای در امان ماندن از سرمای زود رس پاییز جهت بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید +10  

بارش برف و شکسته شدن درختان

بارش برف و شکسته شدن درختان
بارش اخیر برف باعث شکسته شدن درختان در سطح شهر و قطعی برق بسیاری از منازل سطح شهر شده است. +10  

آخرین موضوعات