نیست خفاشک عدوی آفتاب

نیست خفاشک عدوی آفتاب
مشکین سلام ؛مالک رضایی 📝   در این ساعت از شب و به فاصله ی کوتاهی از یاوه سرایی های آن یاوه گو هنوز فرصتی نشده است که تمامی هذیان گویی های آن مترسک آمریکایی را از روی متنی بطور کامل بخوانم لیکن آنچه که ذیلا می آید صرفا با رویت اخبار آن از روی کامنتهای... 

چو زر عزیز وجود است نظم او آری

چو زر عزیز وجود است نظم او آری
مشکین سلام ،مالک رضایی : سخنسرایی که در همه ی غزلهای خود نظم پریشان داشت چه پریشانی که در جان مشتاقان عالم ایجاد نکرد ، گویی آن ساعت، که آن نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود.هر تک تک ابیاتش، بیت الغزل معرفت است .آفرین بر نفس دلکش و... 

اندراحوالات حافظ شیرازی

اندراحوالات حافظ شیرازی
مشکین سلام ،سلیم زحمت دوست: در نظر بازی ما بی خبران حیرانند من همینم که نمودم دگر ایشان دانند 🎴بیستم مهر به نام حافظ مزین شده است، عجب روز خوشبختی است بیستم مهر ، که چنین روز پر ارجی را به خود اختصاص داده است. 🎴حافظ وسعتی است غیر قابل باور. حافظ به اندازه... 

سخنی با برادران و خواهران حوزوی‌ام

سخنی با برادران و خواهران حوزوی‌ام
رضا بابایی برادران و سروران من، لطفا بیایید به موجودیت اهل سنت در ایران، به چشم امنیت ملی و حقوق شهروندی و مرام انسانی بنگریم. هر کس که در ایران به دنیا آمده است، یعنی خداوند روزی و سهم او را از این دنیای پرآشوب، در این کشور نهاده است؛ نه در جایی دیگر. پس... 
پیرامون جوابیه هایی که بین آقای غیور و همشهری ساکن تبریز رد و بدل شد

نقد حال

نقد حال
مشکین سلام ،محسن فیاضی : واژه ی نقد و پیرو آن انتقاد، علیرغم رواج و عمومیت و کاربرد هر روزه ی آن در زندگی ما هنوز مبهم و مجمل است. دامنه ی انتقاد چنان گسترده است که گاه تصفیه حساب های شخصی و خالی کردن عقده ها و حتا کوبیدن و در هم شکستن مخاطب را نیز در بر می... 
سخنی پیرامون عملکرد شورای شهر در جریان انتخاب شهردار

سوالات بی جواب من

سوالات بی جواب من
مشکین سلام ،طوفان کریموندخیاوی سوالات بی جواب من: بالاخره پس از چهار سال نارضایتی اهالی مشکین شهر از عملکرد شورای دوره چهارم و شهرداران و سرپرستان منتخب شان تغییری را درسطح کلی رقم زدند و براساس اقوال کاندیداها وشناخت نسبی نه براساس عملکرد ، گروهی جدید... 

آغاز مسئولیت تاریخی زینب

آغاز مسئولیت تاریخی زینب
مشکین سلام ،مالک رضایی 📝   نسیم صبح صادق بر سنگ خارا اثر نکرد و فاجعه در فجیع ترین شکل آن اتفاق افتاد . یکباره جامه، در خم گردون به نیل زد چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید . روح ملکوتی حسین به ندای آسمانی یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ... 

امان به سالک عشق؟!

امان به سالک عشق؟!
مشکین سلام :مالک رضایی 📝 از او کمتر نوشته اند و بیشتر سخن گفته اند.جای او در قلبها ست نه در آثار مکتوب. و ز عشق ناتمام قلم ، جمال یار مستغنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را ؟ امروز،آن قمر منیر و بی مثال علی دو مذاکره، پشت سر گذاشته است.با دو... 

“شرم و حیا “غایب اصلی در رفتار و گفتار آنها بود

“شرم و حیا “غایب اصلی در رفتار و گفتار آنها بود
مالک رضایی : مشکین سلام   تا آنجا که به حسین و شهادت او مربوط است، ماجرا همچون آفتاب تابان می درخشد .او شهادت را انتخاب کرده بود.نه شهادت، بلکه سید الشهدایی را که به تعبیر زیبای خود او در پاسخ به حربن یزید ریاحی که او را از مرگ می هراسانید فرمود : “همچنانکه... 

رمز این جاودانگی کجاست؟

رمز این جاودانگی کجاست؟
  مشکین سلام ؛مالک رضایی 📝 چند ساعتی بیش بر آغاز محرم نمانده است. بر آغاز مناسبتهای دیگر نیز همینطور .مهر، مدرسه و…. اما همه چیز تحت الشعاع محرم است که گویی کودکان بوی محرم را بهتر از ما استشمام می کنند.پیشاپیش سیاهپوشند و سر بند سیاه بر سر دارند. آخر... 

آخرین موضوعات