کد خبر: 34429 | تاریخ انتشار: ۲۳:۳۶:۱۶ - جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ | ۵ نظر | |

پاسخ قابل تامل آقای محمدی مدیر عامل کشت وصنعت به یک کاربر تلگرامی

سعید عزیز این مطالب تلگرامی که برایم فرستاده اید ومن بعضا آنهارادیده ام در مجموع یک مضمون ویک هدف دارد انهم این است که اروجعلی محمدی را باید تخریب کرد باید تضعیف کرد باید بی ابروکرد باید ساقط کرد اگه دستشون برسه باید کشت وبه قول اون شعار معروف. چه با تفنگ چه با مشت اصل نیت اینها راخدا میداند ولی انچه که من میدانم بعضی از اینها هافبک های توپ خراب کن بازی فوتبالند به تدبیر مربی شان ارنج شده اند اینها فقط میخواهند مارا مشغول کنند ووقت کار را تلف کنند تا بازی صفرصفر شود وکشور از این پرتگاهی که دلواپسان واحمدی نژاد برایش ساخته اند نتواند عبور کند ودولت روحانی ناموفق جلوه کند خوب این کارها جوابش روشن است. لذا نباید به حرف های اینها اهمیت داد و نباید هم عصبانی شد اولا نوشتن و سوال کردن حق همه هست ولی اتهام زدن نه .حالا اینها دروغ می گویند وتهمت میزنند باید صبور بود مگه کسانی که قبل از اینها تهمت های ناروا به من زدند چه عاقبتی پیدا کردند اون ادمها حالا در قبر هم هیچ جوابی ندارند اصلا زنده هایشان در اجتماع چه ابرویی دارند ؟

ایا می توانند نیم ساعت درپیاده رو های خیابان های شهرمان چشم در چشم مردم راه بروند ؟وماهرگز نباید ازاین نکته غفلت کنیم که قانون خداوند عشق ودوست داشتن واخلاص وصداقت وخدمت و…….است وقانون شیطان مصداق همین کار اینهاست و من هرگز وارد این بازی کثیف نمی شوم که وقتم را برای اینها تلف کنم وحسرت شنیدن یک اه را هم بر دلشان میگذارم زیرا ما رفتار اینها را بسیار تجربه کرده ایم منافقین هرچه توانستند اقای شهید بهشتی را کوبیدند حسادت چنان کورشان کرد که او و دوستانش را بابمب گذاری شهید کردند مردی که بفرمایش حضرت امام خمینی به تنهایی یک ملت برای ملت ما بود بخشی از اینها هم به همان شکل و بی جا و بی حساب از من کینه دارند و حسد می ورزند و می گویند چرا اروجعلی محمدی پیش مردم ابرو دارد وچرا درمیان بزرگان اعتبار دارد و نمی دانند که اگر یک ذره ابرویی هست از لطف خداوند مهربان است وشاید پاداشی که خداوند به خاطر مصلحتی ویا بخاطر عشق وایمانم به من عطا فرموده است ومن اجبارا اعتراف می کنم که همیشه بادرد وغم مردم زیسته ام وزندگیم را دراین راه باخدای بزرگ معامله کرده ام و هیچ وقت بر سر ایمانم و ارمانهای انقلاب وخون شهیدان و منافع ملی وعمومی با کسی معامله نکرده ام وهیچ وقت از مردم پلکانی برای خودم نساخته ام بلکه همیشه خودم را پلکان وخاک زیر پای مردم دانسته ام اشتباه بعدی اینها در این است که اگاهی وشعور مردم به حساب نمی اورند در شرایطی که مردم ما از ایمان و دانایی وشعور فوق العادهای برخوردارند.

دسته ای دیگر از اینها همان دلواپسانند و هرگز در عرصه سیاست عرضه و توانایی سخن گفتن شفاف درمیان مردم را ندارند وقتی من در کف خیابان باصراحت به اقایان میگویم احمدی نژاد را شما اوردید و۹۲۰ میلیارد دلار یعنی پول اشتغال ۲۷ میلیون نفر را تباه کردید و ایران را به کام اژدها فرستادید و حالا هر خانواده ایرانی در اثر خیانت شما یک تا سه فرزند بی کار درخانه دارند جوابی ندارند فقط فحشم می دهند لیچار میگویند لجن پراکنی می کنند ارزوی مرگم را می کنند .خوب مسلمانی اینها همین قدر است اینها جماعتی هستند که برای نابودی برجام و ناکامی دولت روحانی با اسراییل هم همدست شده اند وبرجام را میکوبند بخش دیگر اینها از نحوه سیاست ورزی من ناراحتند ومی گویند چرا من در این سن وسال هم کا ر می کنم و هم در صحنه سیاست حضور جدی دارم و هم در کف خیابان از دولت روحانی حمایت می کنم وهم حرف دل مردم را میزنم و در پیروزی لیست امید هم سهیم هستم و چرا از داغ و درفش اینها نمی ترسم وباید بگویم که اینها واقعا گنگ هستند واز ایمان و عاشقی هیچ چیز نمی دانند ونمی دانند که ما اقای دکتر روحانی را طناب نجات این کشور میدانیم و هرگز تنهایش نمی گذاریم زیرا اگر حمایتش نکنیم کشور در ته دره است به این خاطر باچنگ ودندان از دولت اقای دکتر روحانی دفاع می کنیم و برای موفقیتش هم باتمام قوا کارو تلاش میکنیم.

زیرا می خواهیم کارنامه اش دیده شود و در تمام صحنه ها موفق باشد سعید جان ما برای این دولت به هر تاوان و هزینه ای حاضریم و اون هم از روی اگاهی و دانایی است این دولت اخرین شانس مردم ما است باید نهراسیم و باید چون مهدی باکری بایستیم ومقاومت کنیم خداوند قطعا به ما کمک خواهد کرد و اینکه بخش دیگر کینه توزیها به خاطر شکست اقایان در انتخابات اخیر مجلس است اونها قبل از انتخابات با این تحلیل که پیروز میدان هستند با تئوری اژدها را درخانه باید کشت وارد میدان شدند ولی در اکثر شهرها شکست خوردند والان مثل مار زخمی بخود میپیچند ونیش میزنند وبرای اینها بسیار زجر اور است که از مردم وشعور انها شکست خورده اند و لذا تمام کاسه وکوزه را بر سر من میشکنند .

بخش دیگر از اینها از کارامدی و کار بلدی من ناراحت هستند و انگار از سن و سال و تجربه مدیریتی من هیچ خبری ندارند و انگار نمی دانند که تنها سلاح من برای دفاع از دولت همین تجربه مدیریتی ام هست که انرا برای دفاع از رای مردم ودولت روحانی و نظام در طبق اخلاص به صحنه اورده ام و از اینکه من در مغان بایاری خداوند از مافیا و دلواپسان شکست نخورده ام بسیار عصبانی هستند و می گویند که چرا یک شرکت مرده و زمین خورده را زنده کرده ام ایا واقعا این کار تشویق دارد یا تنبیه و جوسازی و شایعه پراکنی ؟ ایا تخفیف و تنزیل خدمت یک عنصر خادم که برای خدمت شبانه روزی و دور از خانواده در دورترین نقطه کشور حاضرشده است این خباثت ها وکارشکنی ها شرم اور نیست ؟

اینها اصلا نمی دانند من دنبال مسولیت این شرکت نبودم اقای وزیر که در ایمان  واخلاصش هیچ شکی ندارم با اصرار و اگاهی مرا دراین پست منصوب کرد زیرا نمی خواست ان بنگاه عظیم غارت و نابود شود ومن هم وقتی مجبور به قبول مسولیت شدم مردانه و سفت پای کارم ایستادم و شرکت مغان را از مرگ نجات داددم نه فقط از مرگ نجات دادم بلکه دست غارت گران را از ان کوتاه کردم پای مافیارا در ان قلم کردم و دست ناپاکان را از ان قطع کردم و بانوسازی و بازسازی شرکت به مردم امید دادم وحالا مردم به چشم میبینند که اروجعلی محمدی امد وخواست مردم را که نجات وسرافرازی شرکت مغان بود عملی کرد .

مردم مغان مردمانی خونگرم ومهربان هستند و این شرکت را هم دوست دارند و وقتی کسی ان را اباد کنند بهش محبت می ورزند حال محبت و لطف مردم به بنده حقیر اینها را آزار می دهد و انها به اینگونه رذالت ها وامیدارد خیلی صریح به شما بگویم وقتی در دوسال گذشته بودجه شرگت را ۱۴۰ درصد افزایش داده ایم و تولید از ۳۴۵ هزارتن به مرز ۵۰۰ هزارتن رسیده این یک معنی دارد مشخصی دارد ومعلوم هست که بخشی از این بودجه همان پولی است که قبلا غارت میشد وبه جیب مافیا میرفت حالا اون پول در اثر دقت و برنامه ریزی و تلاش برگشته به چرخه درامدی شرکت و خیلی مشخصه که کسانی که این پولها را می خوردند الان ازدست اروجعلی محمدی ناراحت وعصبانی هستند ومثل عقرب نیش میزنند ومن میدانم این مافیای غارت گر الان چه می کند ارتباطاتش را می دانم این مافیا ادم اجیر می کند و در جیب انها پول میگذارد تا بر علیه من مطلب بنویسند و فحش بدهند و تهمت بزنند انواع لجن پراکنی بکنند ولی من باتوکل به خداوند چنان در مقابلشان ایستاده ام که شهدایمان در مقابل صدام ایستادند واخرین تیر ترکش مافیا همان بود که بادسیسه قبلی پول یارنه دولتی شیررا که قبلا دوبار وبه مبلغ یک میلیارد وچهارصد میلیون تومان به حساب درامد شرکت در نزد بانک ملی واریز شده بود را باترفندی در اخرین روز اتمام اعتبارات به حساب شخصی من واریز کردند تا های و هویی براه بیندازند ولی در اثر الطاف الهی و هشیاری مقامات مسول ناکام شدند و غافل از اینکه امروز ماییم که می دانیم طراحان دسیسه کیانند و چرا در دم انتخابات انرا ساخته اند و فرداهست که معلوم خواهد شد که طراحان چه اشخاصی هستند منظورم این است که سیستم رسمی در این کار دخالتی ندارد و همان سازمان غیررسمی مافیا و غارت گران و دلواپسان است که این شیر و برنج را ساخته است وعنقریب رسوا خواهد شد ومراهیچ غمی نیست زیرا که این ازاین دسیسه های شیطانی درعمرم بسیار دیده ام و همیشه رسوایی هایشان را نیز به مدد خداوند نظاره گر بوده ام درست مثل داستان رد صلاحیتم در انتخابات دوره پنجم درخلخال هست که در اخرین جلسه تایید صلاحت ها بادخالت احمدی نژاد از وزارت کشور بشارتی به هیات اجرایی نامه نوشتند که اروجعلی محمدی در اجرای یک پل (پل کلور شال) سواستفاده کلان مالی کرده است و بعد از رد صلاحیت ام پرونده را به دادگاه دادند ودادگاه ودیوان محاسبات به من حکم برائت دادند وگفتند هیچ وقت و هرگز سو استفاده ای انجام نشده است بلکه کل اعتبار هم سه میلیون تومان بوده و با ان پول یک پل سیل برده ای در انتهای شهر کلور به طرف شال توسط فرماندار ساخته شده است

برادر جان خیلی اطاله کلام شد و دراخر کلام به سخن حضرت مولانا بسنده میکنم که می فرماید گر خلیلی هیچ از اتش مترس من زاتش صد گلستانت کنم گر فلاطونی ولقمانی به علم من به یک تعلیم نادانت کنم ودو جمله از فرمایشات حضرت امام خمینی را که فرمود کار برای خدا دلسردی ندارد واینکه احساس بکنید که خدمت گذارید انبیا چنین احساسی راداشتند . برایت ارزوی سلامتی وشادکامی می کنم واینکه قطع بدانیم که والعاقبه للمتقین تبریز دیماه ۱۳۹۵ اروجعلی محمدی

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر: ,


۵ ديدگاه مطلب براي " پاسخ قابل تامل آقای محمدی مدیر عامل کشت وصنعت به یک کاربر تلگرامی " ارسال شده است.

 1. علیزاده گفت:

  سلام ، بدون تردید آقای محمدی بر اساس تجربه وپیشینه سیاسی خود به این موضوع واقف واشراف تامه دارند هدف مخالفان از رویا رویی با ایشان مثل پاشیدن اسید بر چهره انسان زیبا رو وخوش سیما می باشد تا کینه ونفرت خودشان را چنین به خاطر زیبایی آن فرد وبد کرختی خودشان را نشان دهند هدف این است که برای آقای محمدی که نتونستند در حوزه سیاسی واخلاقی ذره ای پاپوش درست کنند بروندسراغ مقوله ای که حتی در صورت صد در صد اشتباه بودن هم تاثیر خود را بر روی افکار عمومی می گذارد (آن هم مسائل مالی )وهمین طوری که در جواب دوست عزیزی به نام سعید مخالفان خود را (بهتر است بگوییم دشمنان خود )تقسیم بندی کرده است.اینان هر کدام از یک زاویه وهدفی وابزار ماکیاولی شمشیر هایشان را بر روی یکی از پاکترین وسالمترین وموثر ترین نیروی سیاسی که فقط تاثیر کلامی نداره بلکه یک عنصر عملگرا واهل اندیشه وتوانمند اجرایی هم می باشدبلند کردند .در این راستا بدون تردید موضوع ایشان فقط مختص اردبیل ومغان نیست بلکه تمام شهرستانهای استان را در بر می گیره می خواهند در جامعه از طریق ابزارهای که در دست دارند این را القا کنندنه تنها آقای محمدی شرکت ور شکسته را نجات نداده بلکه باعث زیان ده واختلاس هم شده است لذا بهتر است با تمام ابزار رسانه ای استانی وشهرستانی در جهت خنثی کردن این رویه ناجوانمردانه بیش از پیش قدم برداشته شود تا تیر های آکنده به خباثت ودنائت را به روی خودشان بر گردانده شود

 2. نام خود را وارد كنيد... گفت:

  باسلام وعرض ادب
  حاج اروجعلی محمدی آدمی نیست که این وصله ها بهش بچسبه ایشون هم در گفتار وهم درعمل این و ثابت کردند

 3. خیاوی گفت:

  ایشان سخنران خوبی هستند اقا سعید نمیدونم سنت چقدره ولی مطمین باش اگه کارمندشرکت بودی پیدات میکردند و طبق قانون اصلاحات اخراجت میکردند

 4. خیاوی گفت:

  ایشان که به یک کاربر تلگرام پاسخ میده چطوره که یک کارمند یاکارشناس یاکارگر شاغل درشرکت محاله بتونه ایشان راببینه اصلا امکان نداره مگرکسانی که سفارش شده باشن اقای سعید نمیدونم سنتان چقدره فقط میدونم که دقت کنید و فریب نخورید که جوانی حیفه تا خرج مطامع و حیله های سیاسی بشه درطول خدمتم دیدم درهمین شرکت طرف رواخراج کردن و امضاکردن بعد مراجعه وی شروع کردن به حمله به فلان کارمند که چرااین کارشده دراواخرشهریوی یک کارمند انبار شرکت سوال کرده بود چراحقوق ماپرداخت نشده بمدت یکماه علاف و سرگردان بود وفقط دستوراخراج داده بود وبا وساطت مدیرمربوطه وخیلی تمنا اقا رضایت داد

 5. حسین م(گل تپه)معلمی از تهران گفت:

  با سلام خدمت دوستان
  چند وقتی میشه که از سر علاقه پیگیر مسائل کشت و صنعت مغان هستم . فقط میخوام به مردم عزیز و مخصوصا مردم آذربایجان و مردم عزیز مغان بگم که ما نباید افرادی مثل حاج اروجعلی محمدی رو که فقط و فقط به فکر خدمت به کشور هستند رو زیر سوال ببریم و به جای این کارها با تشکر کردن و تشویق و روحیه دادن به ایشان باعث پیشرفت شهر و کشورمان باشیم .
  درپاسخ به اون آقا که میگه کارمند یا کارگری به خاطر درخواست حقوق مدتی بلاتکلیف بودند باید بگم که یه مربی فوتبال برای کنترل تیمش هر تصمیمی میگیره عزیز من یک مدیر خوب هم با مدیریت خوبش میتونه همه چیز رو در کنترلش داشته باشه تا بتونه اهداف شرکتش رو پیش ببره وگرنه خیلی از افراد سود جو مثل شما شرکت رو از اهدافش دور میکنند پس بیخود خودت رو خسته نکن نه کشت و صنعت مغان چیزیش میشه و نه حاج آقا اروجعلی محمدی عزیز
  برای سلامتی حاج آقا اروجعلی محمدی و مدیران زحمتکش کشور ایران صلوات

ارسال نظر


آخرین موضوعات