کد خبر: 35686 | تاریخ انتشار: ۹:۳۰:۵۶ - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | بدون نظر | |

🔲🔹خاکم به سر که ترقی معکوس کرده ایم

 

✍️مالک رضایی

این وضعیت حاکم بر حال و روز سیاسی استان ماست .کجاست دلیری و سر آمدی که جلوی اینگونه خیمه شب بازیها را بگیرد و بگوید دوران الهکم التکاثر ،حتی زرتم المقابر و شمردن استخوانهای گورستانها به رسم تفاخر جاهلی و … خیلی وقت است که سپری شده است .
باری
اجازه دهید خاطره ای برایتان نقل کنم که شاید به شنیدنش بیرزد گرچه می دانم نتیجه گیری آن موافق طبع کثیری نیست که اسب خیالی خود را بر امری زین کرده اند و در سودایی سوراخ دعا گم کرده اند .

چند سال پیش مسافرتی کوتاه به یکی از کشورهای اروپایی داشتم. در رهگذری که جمعی از ملیتهای مختلف هم در آن گرد آمده بودند تماشاگر مراسمی بودم که به مناسبت یک روز خاص در مکانی عمومی ترتیب یافته بود .در گفتگویی با یکی از حاضرین به رسم معمول از من سئول شد.
از کجا هستی ؟
-از ایران .
خنده ای کرد که دریافتم تبسم خوشامد گویانه ای نیست و طبعا واکنشی از سوی من بدنبال داشت .طرف گفتگو که به نظر می رسید آدم دنیا دیده ایست گفت :
سوئ تفاهم نشود آقا . تبسم من به نوع معرفیتان بود ،نه کشورتان. انتظار داشتم که ابتدا بگویی از آسیا هستم ، چنانچه متعاقبا می پرسیدم از کجای آسیا ؟
پاسخ می دادید
از ایران
سپس توضیح داد، شما از قاره ای به قاره ی دیگر آمده اید و قاعدتا در بادی امر باید معرف قاره ی خود باشید نه کشور خود . سپس، گفتگو به ایران و استان و آب و هوا و ویژگیهای کشور عزیز مان کشید که چون ارتباطی با موضوع ندارد تصدیع نمی دهم .
به هر حال خداحافظی کردم اما با خود می اندیشیدم چگونه است که اگر کمی ارتفاع بگیری تاریخ و جغرافیای گفتگویت هم ارتفاع می گیرد .آنموقع به حوزه های وسیعتری از جغرافیا و تاریخ فکر می کنی نه به کوچه ی خود و یارگیری از بچه های کوچه خود، به بخش خود به روستای خود به اینکه کی از من است کی از من نیست به کدام منطقه زنگ بزنم تا رای من در نظر سنجیی که عاری از کوچکترین اعتباریست، فربه شود و از این حرفها که قصه اش طولانی ست و چو باز کنم اسباب رنجیدگی رنجورانی میشود .
چه معنی دارد این انشقاق خارج از اصول؟تا افکار ناظر بر امر بگویند، با این روشی که تو در پیش گرفته‌ ای ،یکباره خواهی دید که از تقطیع ما یک تار ماند ، مصر بودیم و یک دیوار ماند …
کجا دیده شده است که استاندار یک استان بر مبنای نظر سنجی متکی بر تعصبات قومی و قبیله ای و کوچه ای و محله ای انتخاب شود که ما دومی آن باشیم .محمل قانونی این امر چیست ؟
کدام مصلحت و اخلاق و ادب بر این رویه حاکم است که ما در پیش گرفته ایم ؟

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات