کد خبر: 35820 | تاریخ انتشار: 17:36:06 - یکشنبه 7 ژانویه 2018 | بدون نظر | |

ترقی معکوس کرده ایم

مشکین سلام ،مالک رضایی ؛

گویی خوب ورد آورده ایم ،لیک سوراخ دعا گم کرده ایم و این گم شدگی در رفتارهایمان به قدری مشهود است که می رود تا به یک فرهنگ تبدیل شود .
کدام مردم به شما ماموریت داده است که از طرف او دستی را ببوسی و روحیه ی تبختر در او تزریق کنی، که فردا با شربت تفرعن بخشی که از دست شما نوشیده است ،دل و دماغش باد کند و بگوید، در بن چاهی بودم زبون، اما در همه عالم نمی گنجم کنون!
چنان باد کند که ادای حق و حقوق قانونی مردم را نیز در گرو دستبوسی آنها قرار دهد چرا که دیگرانی قبل از آنها و با قید نمایندگی از طرف مردم این کار را کرده اند !!

کاری که شما با آمیزه ای از یک احساس و هیجان آنی ، انجام می دهی چیزی جز استخفاف برای مردم به همراه نمی آورد. طرفه و تلختر اینکه با صراحت تمام هم می فرمایی که من به نمایندگی از مردم این کار را می کنم!
به نظر می رسد شما چیزهایی در زمینه ی تلاش برای جذب سرمایه گذار و … شنیده اید اما ظاهرا ساز و کار آن را فراموش کرده اید ،طوری که در دام افراط و تفریط، هر آن در معرض افتادن از بامی به دامی هستی .

ورود سرمایه و سرمایه گذار از قاعده ی دستبوسی و التماس و تمنا و خواهش و تو بمیری و من بمیرم و …تبعیت نمی کند .
چنین زبانی در آنجا کارآمد نیست شاید در جاهای دیگر باشد .سرمایه از دو قاعده بنام “امنیت و سود” تبعیت می کند و اگر این دو تضمین شود در هر جایی که بخواهی زمینگیر می شود.آب و هوا و اقلیم و گرمی و سردی و ملیت و تابعیت هم سرش نمی شود .مرز هم نمی شناسد ،تابع دستور هم نیست چه رسد به اینکه تابع التماس و دستبوسی باشد.
چنان عقلی بر رفتار آن حاکم است که با صراحت به شما می گوید عقل اقتصادی، اگر دشنامم هم دهد من راضی ام ،زانکه فیضی دارد از فیاضی ام. و بالعکس، اگر سودی نداشته باشم و امنیتی نداشته باشم ، هر که بستاید هم مرا ، دشنامش دهم و سود و سرمایه ی آن ستایش را به مفلس وامش دهم.
به هر مفلسی که نیازمند و گدای آنست .
اگر سود و امنیت سرمایه اش تضمین نشود چنان راهش را می کشد و می رود که به گردش هم نمی رسی .
اگر ما در صدد جذب سرمایه گذار هستیم بهتر است با تدارک زمینه ها و ساز وکار ها، آهن تفته ،بدست خود گردانیم خمیر ،بجای اینکه بایستیم دست بر سینه، پیش امیر .
به جای دستبوسی بر تسریع و تسهیل و تکمیل زیرساختها و ریل و راه آهن و جاده و فرودگاه و …. اهتمام کنیم .
آنوقت خواهی دید که سرمایه گذار ،چنان در پشت اتاقت صف می کشد که امروز در پشت اتاق مدیران و نماینده های اصفهان و تبریز و … کشیده استاستفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات