کد خبر: 35845 | تاریخ انتشار: 22:17:57 - پنج‌شنبه 1 فوریه 2018 | بدون نظر | |

ضرورت پرهیز از ناقواره گی در رفتار

مشکین سلام ؛مالک رضایی: 🖊

به سرنوشت کار این فرماندار معزول گلپایگان که نگاه می کنی،به بسیاری از مختصات و ویژگی عصر جدید پی می بری .
کجا در گذشته ای نه چندان دور چنین امری ممکن بود که فرمانداری بیست و چهار ساعت بعد از رفتار بی قواره اش با خبرنگاری از سمت خود عزل شود و حتی عذرخواهی اش نیز موثر نیفتد !
چه بسیار خبرنگارانی که از جلسه بیرون انداخته شده اند و صدایشان به صدایی نرسیده است .چه بسیار دوربینهای خبرنگاری که از دست خبرنگار ی گرفته و بر سرش کوبیده اند که یک شهر و کشور و دنیا که هیچ ،حتی همسایه ی دیوار بدیوارش هم با خبر نشده است و صدایش به جایی نرسیده است .!
از ویژگی تمدن جدید و دستاوردهای آنست که قواره گی ها و ناقواره گی ها زود آشکار می شود و استاندار یک استان در کمتر از بیست و چهار ساعت ناچار از رفو کردن آن ناقواره گی می شود .چاره ای جز آن تصمیم پیش روی او نمانده است .
این تحول در عصر جدید با ساز وکار تمدن امروز، مختص فضای خبرنگاری و …نیست بلکه همه چیز تحت تاثیر آنست .وقتی می گوییم تمدن جدید .یعنی چیزی در کلیات امر رو به افول است و چیزی به جای آن در حال ظهور .با تمام ابعاد آن .که برای سازگاری با آن عالمی دیگر بباید ساخت ،وزنو آدمی .
هر گونه مقاومتی در مقابل ظهور تمدن جدید در هم شکسته می شود و هر نفس نو می شود ،دنیا و ما نباید بی خبر مانیم از نو شدن اندر بقا .
هنوز که هنوز است از حجم بمبهایی که بر سر مردم هانوی ریخته شده است ،مردم جهان خبر ندارد .اما ناهنجاری عمل یک نظامی امریکایی در همان لحظه ی وقوع به جهان مخابره می شود و موجی از اعتراض را فراهم می کند
تصویر یک کودک سوری جان داده در کنار وساحل مدیترانه چه غوغایی در حهان بپا کرد ؟
امروز تاثیرات هیچ مسئله ای بطور محض در محدوده ی کوچکی نمی ماند
کاریکاتوری وهن آمیز به ساحت مقدس نبی اکرم (ص)که چند سال قبل در تیراژ محدود یک روزنامۀ دانمارکی منتشر شده بود و از دید دولت و رسانه های آن کشور، یک مسئلۀ داخلی تلقی میشد، آواری از خشم مسلمانان جهان را در همان روز بر سر دولت آن کشور خراب کرد. دیگر، کمتر مسئله ای وجود داشت که دولتها و ملتها ادعا کنند که عوارض مثبت ومنفی آن فقط به خودشان مربوط است.

بحران سرمایه داری «وال استریت» که در بدو امر، مسئله ای صرفا امریکایی تلقی می شد، به فاصلۀ کمتر از دو ماه، کل قارۀ اروپا را در نوردید و سونامی آن حتی بخش بزرگی از اقتصاد نوپا وشکوفای «دوبی» را در دوردست ترین نقطه از امریکا، به کام خود کشید.

بعد از واقعۀ یازدهم سپتامبر، در امریکا، خبر حملۀ چند میکروب سیاه زخم در قالب بسته های پستی، داروهای سیاه زخم را در همۀ داروخانه های جهان کمیاب وگران کرد. بر این مثالها دهها نمونۀ دیگر هم میتوان افزود. از افشاگری اسنودن تا ازدواجهای تلگرامی، همگی از جنگ و رویارویی یک تمدن جدید با مفاهیم ملی خبر میدهند.

اینها تفاوتهای بارز قرن بیست با قرن بیست ویکم هستند.در فضای اطلاع رسانی امروز دیگر هیچ قدرتی قادر نیست که از کار جوان سی ساله ای، ممانعت کند که با افشای اطلاعاتی از شنود تلفنی گستردۀ امریکا، سران سه قاره از پنج قارۀ جهان را رویاروی هم قرار داد این مثالها و موارد مشابه آن از چه تحولی در جهان خبر میدهند؟…
بر این مثالها هزاران مثال دیگر هم می توان افزود اما جملگی مثالی از وجود یک تحول اجتناب ناپذیرند و آن اینکه با ریه های موج دومی نمی توان در فضای موج سوم تنفس کرد .
ساز و کار اندامی قرن بیست و یکم ،متفاوت از قرن بیستم است و در یک کلام ،تمدنی در جهان بنام تمدن صنعتی در حال رخت بر بستن است و تمدنی دیگر بنام تمدن فراصنعتی در حال آمدن .و باقی این قصه را هم تو ای عزیز دل ،زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات