نگرش احساسات‌گرایانه و تقلیل‎گرایانه به مسائل محیط‎زیستی، آفت محیط‎زیست است. (نمونه موردی: طرح انتقال آب آبیاری کشاورزی قره‌درویش)

علی قاسمی با گسترش رسانه‎های جمعی و تلاش فعالان عرصه منابع طبیعی و محیط‎زیست، مسئله تخریب محیط‎زیست و منابع طبیعی به یکی از مسائل بسیار حساسیت‎برانگیز در عرصه‎های عمومی جوامع، حتی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. اگر روزگاری بی‎تفاوتی و عدم واکنش افکار عمومی در جوامع، راه را برای تخریب افسارگسیخته محیط‎زیست … ادامه خواندن نگرش احساسات‌گرایانه و تقلیل‎گرایانه به مسائل محیط‎زیستی، آفت محیط‎زیست است. (نمونه موردی: طرح انتقال آب آبیاری کشاورزی قره‌درویش)