کد خبر: 9677 | تاریخ انتشار: ۷:۱۱:۱۱ - سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ | بدون نظر | |

دولت صدای اصلاح طلبان شهرستان نشین را بشنود

محمدعلی خالق نژاد: پیروزی حاصله در 24خرداد92 در برخی مواقع به نام اصلاح طلبان وبه کام اصولگرایان رقم خورد. وزارت کشور به عنوان بزرگترین واصلی ترین وزارتخانه سیاست داخلی که میتوان آن را شریان اصلی دولت نامید به اصولگرایان واگذار شد وانتخاب مدیران ارشد استانها نیز با همان سمت وسو کلید خورد وآنطوریکه باید با سیاستهای اعلامی دولت تدبیروامید همسونیستند و به الطبع آنان هم مدیرانی برای شهرستانها انتخاب شد که تدبیر و امیدی نبودند.

درنتیجه اصلی ترین یاران دولت که همان اصلاح طلبان وستادیان تدبیروامید بودند به بوته نسیان وفراموشی سپرده شدند واین امر در تعدای از استانها نمود بیشتری داشته است .با انتصاب مدیریت ارشد استانها همگان را انتظار براین بود که این بار اصلاح طلبان قدر ببینند و برصدر نشینند ولی وضعیت به گونه دیگری رقم خورد و وضعیت اصلاحات واصلاح طلبی در برخی استانها شاید بتوان گفت که از دولتهای نهم ودهم اگر بدتر نباشد یقینا بهتر نیست.

علی الخصوص در شهرهای کوچک و دورافتاده که عمده رأی دکتر روحانی از این مناطق بوده است و وضعیت به گونه ای پیش می رود که گویا در این مملکت هیچ اتفاقی رخ نداده است وبه قول معروف :«نه خانی آمده ونه خانی رفته »ودر برهمان پاشنه می چرخد . لیکن از فردای انتخابات92 در برخی استان ها سرمست از پیروزی حاصله تلاشهای صورت پذیرفته از سوی اصلاح طلبان را نادیده گرفته و وجودشان را انکار نمودند وعلیرغم اینکه سران اصلاحات بارها اعلام داشته اند که به جز موفقیت دولت دکتر روحانی سهمی از دولت نمی خواهند اما در بکار گیری مدیریتها به جرأت باید اذعان نمود که در استانها وشهرستانهای تابعه بسیار کمتر از حد انتظار انتصابها به اصلاح طلبان اختصاص یافته است وعلاوه بر آن نیز در اندک انتصابات صورت گرفته نیزنیروهای عقبه اجتماعی دولت را بکلی نادیده گرفته اندپس «توخود بخوان حدیث مفصل از این مجمل » گویا صدای اصلاح طلبان شهرستان نشین از سوی دولت تدبیر و امید شنیده نمی شود.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که پس از گذشت بیش از 20ماه از استقرار دولت یازدهم در مرکز استان وشهرستانها شاید بیش از نیمی از مدیران را هنوز مدیران دولتهای نهم ودهم تشکیل می دهند وگوش شنوایی هم به اعتراضات وجود ندارد .

مدیران ارشد وزارت کشور ومسئولان متولی سیاست داخلی باید از این نکته غافل نشوند که امسال سال انتخابات سرنوشت ساز مجلس دهم وخبرگان رهبری می باشد اگر چنانچه امروز صدای اصلاح طلبان شهرستان نشین ونیروهای عقبه اجتماعی دولت را نشوند یقین داشته باشند که در انتخابات اسفند 94 سرنوشت به گونه ای دیگر والبته ناخوشایند رقم خواهد خورد./ نسل خرداد

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات