نقش مهارتهای کلامی و غیر کلامی در ارتباطات

نقش مهارتهای کلامی و غیر کلامی در ارتباطات
مشکین سلام، شهره حسن پور*: ما دو نوع ارتباط داریم: ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی که بخش بسیار مهمی از ارتباطات ما ، با کلام رخ می دهد و هر چقدر مهارت های کلامی ما بیشتر باشد، در ارتباطات مان موفق تر خواهیم بود. ارتباط كلامي: منظور ما از ارتباط كلامي... 

راه فیسبوک و توییتر باز می‌شود/با فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه سایت ها فیلتر می شود

راه فیسبوک و توییتر باز می‌شود/با فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه سایت ها فیلتر می شود
فیلترینگ هوشند راهی است که گویا دولت برای تحقق وعده‌اش یعنی رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی، انتخاب کرده است. نگاه دولت به شبکه‌های اجتماعی با توجه به استفاده وزرا و مدیرانش از این شبکه‌ها روشن است. فیلترینگ هوشند راهی است که گویا دولت برای تحقق وعده‌اش... 

آخرین موضوعات