سوری، بعد از چهل سال معشوق را نیافت اما صاحب‌خانه شد

سوری، بعد از چهل سال معشوق را نیافت اما صاحب‌خانه شد
بانوی عاشق پیشه ای که حدود 40 سال میهمان کوچه پس کوچه‌های اردبیل و مردم آذربایجان بود،به ندای دل خود دست نیافت اما به همت مردم اردبیل و خیرين آذربایجانی صاحب‌ خانه شد. سوری، بانویی عاشق پیشه الموتی است که حدود 40 سال پیش به خاطر عشق به جوانی اردبیلی راهی... 

آخرین موضوعات