در حاشیه خودکشی جوان اردبیلی

تو چه دردی را درمان کردی جز اینکه دردی هم افزودی!

تو چه دردی را درمان کردی جز اینکه دردی هم افزودی!
مشکین سلام :مالک رضایی 🖊   اطمینان دارم که حال همه از شنیدن خبر خودکشی آن جوان اردبیل و دیدن تصویر آن حادثه ی دلخراش ،دگرگون است.نفرین براین تکنولوژی سلفی بگیر که در باغ دیگران لاله می رویاند و در شوره زار ما خس ! مرتبا خبر شکوفایی و زندگی و پیشرفت دیگران... 

فراق هنرمندی دیگر از جامعه ی هنری استان

فراق هنرمندی دیگر از جامعه ی هنری استان
مشکین سلام ،مالک رضایی   من این غزل مولوی را یکی دوبار به مناسبت فراق سفر کرده ای نقل کرده ام .بار دیگر و اینبار به مناسبتی غم انگیز تر از مناسبتهای پیشین نقل می کنم .از حال و هوای غزل بر می آید که آن عارف بزرگ، آنرا در روزهای پایانی عمر خود گفته است .در... 
به بهانه هفته بزرگداشت اردبیل در همایش صفویه

هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت

هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت
مالک رضایی 📝   عمریست که عمر مردم نجیب اردبیل در رسیدن به توسعه ای که شایسته ی نام و نشان آنست ، به دعا رفت اما افسوس که همی گفت طبیب، از سر حسرت ، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. دیریست که فرهنگ توسعه در اردبیل از قاعده ی مطالبه گری تبعیت نمی کند .دیریست... 

سر به گریبان گریستم

سر به گریبان گریستم
مشکین سلام ؛مالک رضایی: جز تسلیت گویی به پدر مظلوم “آتنا ” که ده روز پیش به اتفاق تنی چند از همشهریان خود با استیصالی از من ناتوان نیز کمک می خواست و از هر کرانه تیر دعا کرده بود روان تا زان میانه یکی کارگر شود، چه کاری از صاحب این قلم ساخته است؟گر... 

صد رحمت به حقوق نجومی !

صد رحمت به حقوق نجومی !
مشکین سلام ، مالک رضایی:افسوس که قَدرِ اعتماد مردم را نمی دانی عالیجناب. حق هم داری.مَردِ میراثی چه داند قدرِ مال؟رُستمی جان کَند، مَجّان یافت زال.آنکه مال ارزان خَرَد ارزان دهد … به یکباره تصویب می فرمایی ،سقف حقوق مدیران دولتی،بیست و چهار میلیون... 

خوابی که تعبیر نشد …

خوابی که تعبیر نشد …
مشکین سلام ، دکتر مالک رضایی:در رویایی دیده بود که، بزرگترین شخصیت انقلاب اسلامی ایران، او را بر سَریر عزت نشانده و رقیبش را به ورطۀ ناکامی کشانده است. او به زَعم خویش،افشای راز خلوتیان کرده بود، و با خوابی به تماشاگه راز آمده بود، تا از آن شعله، چراغ... 

نیکوان رفتند و سنت ها بماند

نیکوان رفتند و سنت ها بماند
مشکین سلام، مالک رضایی: پیشینیان ما روزی را برای ما به یادگار گذاشته اند که  با روزشماری معین و دقیق، در مناسب ترین زمان از حرکت انتقالی سیاره خاکی به دور خورشید، آغاز سال جدید را برای ما نوید می دهد . دیگر، در آن  از زمختی زمستان خبری نیست و آن همه ناز... 

هدف عمده انتخابات چیست؟

هدف عمده انتخابات چیست؟
مشکین سلام، مالک رضایی: انتخابات چه هدف عمده ای می تواند داشته باشد ؟ به نظرتان چه پاسخی باید به این سئوال داد ؟ اما اجازه دهید در فرصت کم موجود بنده هم یک پاسخ کوتاه دهم. گرچه با پاسخ تفصیلی حقیر به این موضوع، دوستان اهل قلم و فکر آشنایی مبسوط دارند. کمک... 

قیمت خود را ندانی ابلهیست

قیمت خود را ندانی ابلهیست
مشکین سلام، مالک رضایی: دنیای مجازی امروز، چنان اذهان و عقول بشری را در‌گیر خود ساخته است که گویی به‌سان سخن حافظ، عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی.پدر با فرزند،فرزند با مادر ساعتی با هم زیر یک سقف به گفتگو نمی نشینند اما ساعتهایی از شبانه روز گرم گفتگو... 

مهد دموکراسی جهان در دام افراط

مهد دموکراسی جهان در دام افراط
مشکین سلام،  مالک رضایی: وقتی تونل ریلی زیر دریایی «مانش» که انجمن مهندسان عمران امریکا، آنرا یکی از عجایب هفتگانه دنیای مدرن نامید با حضور سران دو کشور بریتانیا و فرانسه و جمعی از مقامات عالیرتبه،افتتاح می شد تا ایندو کشور بزرگ اروپایی را با مسیری... 

آخرین موضوعات